Eko program
5.06.2022 O nás

Příroda za to stojí!

All

Naše společnost Contract Administration obdržela certifikát za účast v ekologickém programu „Stromy pro život“. Nákupem vybraného papíru jsme podpořili výsadbu stromů v České republice.

Každý balík papíru, jenž nám ve firmě projde rukama, byl kdysi součástí živého stromu. Přírodě se snažíme pomáhat, a proto jsme moc rádi, že za každých 50 odebraných balíků vybraného papíru, který nakupujeme do našich kanceláří, společnost Officeo vysadí 1 strom.

Tento rok bylo vysazeno rekordních 41 365 stromů.

Pro výsadbu dřevin za rok 2021 byly vybrány dvě lokality:

První lokalitou jsou lesní pozemky města Klatovy, kde dlouhodobě pracují na trvale udržitelném způsobu obhospodařování, změnou druhové sklady ve prospěch listnáčů. Pro tento záměr město potřebuje zvýšené množství listnatých sazenic, především dubu letního. Sadební materiál pro lesní pozemky města Klatovy byl použit k obnově 1 ha kalamitních holin.

Druhou lokalitou jsou lesní pozemky šlechtického rodu Colloredo – Mannsfeld. Aktuálně jsou lesní porosty, stejně jako na většině území České republiky, postižené kůrovcovou kalamitou. Je tedy nutné zalesnit rozsáhlé kůrovcové holiny. Sadební materiál bude použit k obnově 3,2 ha kalamitních holin v oblasti Zbirožska a Dobříšska. K obnově byly použity sazenice dubu zimního.

 V rámci ekologického programu Stromy pro život® bylo tedy od roku 2003 vysazeno celkem 697 414 stromů.


Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa