Our team


Executive team

Magdalena Aleksandrowicz

CEO

Chief Executive Officer of Contract Administration in Poland, Czech Republic & Slovakia.

She has been employed in Contract Administration in Warsaw since 1991, i.e. from the very beginning of existence of the company. Currently, she holds the position of the CEO. Her responsibilities include: operational and quality control of outsourcing of business operations including payroll processing services, training and providing support for a Client with regard to common outsourcing solutions, training and development of employees. She implemented many significant projects of personnel and payroll outsourcing on the SAP ERP HCM platform for representative offices of international companies in Poland, Czech Republic and Slovakia from various industries. She has also a license of a tax advisor.

Join our team

We are a supportive and stable employer. We focus on friendly atmosphere, supporting each other and learning from each other. Check out what we offer to our employees.

Advartis Group - integrated business support

Magdalena Aleksandrowicz

Generální ředitelka CA v Polsku, České republice a na Slovensku

V oblasti správy zakázek ve Varšavě pracuje od roku 1991, tedy od samého počátku existence společnosti.

V současné době zastává funkci předsedy představenstva. Mezi její povinnosti patří: provozní kontrola a kontrola kvality outsourcovaných obchodních operací, včetně služeb zpracování mezd, školení a poskytování podpory klientům v souvislosti s běžnými outsourcingovými řešeními a školení a rozvoj zaměstnanců. Realizovala řadu významných projektů outsourcingu lidských zdrojů a mezd na platformě SAP ERP HCM pro zastoupení mezinárodních společností v Polsku, České republice a na Slovensku z různých odvětví. Je také licencovanou daňovou poradkyní.

Join our team

We are a supportive and stable employer. We focus on friendly atmosphere, supporting each other and learning from each other. Check out what we offer to our employees.

Advartis Group - integrated business support

Magdalena Aleksandrowicz

Generálny riaditeľ CA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku

Pracuje v Contract Administration vo Varšave od roku 1991, t. j. od samého začiatku existencie spoločnosti.

V súčasnosti zastáva pozíciu predsedníčky predstavenstva. Medzi jej povinnosti patrí: kontrola kvality outsourcingu obchodných operácií vrátane služieb spracovania miezd, školenia a poskytovanie podpory klientovi a školenia a rozvoj zamestnancov. Realizovala mnoho významných projektov personálneho a mzdového outsourcingu na platforme SAP ERP HCM pre zastúpenia medzinárodných spoločností v Poľsku, Českej republike a na Slovensku z rôznych odvetví. Má tiež licenciu daňového poradcu.

Join our team

We are a supportive and stable employer. We focus on friendly atmosphere, supporting each other and learning from each other. Check out what we offer to our employees.

Advartis Group - integrated business support

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa