Our team


Elżbieta Miękus

Prevádzkový riaditeľ CA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku

Elżbieta je ako COO zodpovedná za riadenie prevádzkovej činnosti spoločnosti Contract Administration v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

V Contract Administration pracuje od januára 2015. Má bohaté skúsenosti s riadením podnikov poskytujúcich služby pre individuálnych a firemných klientov v rôznych oblastiach finančného trhu, poistného trhu a outsourcingu obchodných procesov (BPO). Elżbieta úspešne riadila komplexné programy a projekty týkajúce sa o. i. vývoja a implementácie organizačných a systémových zmien, ako aj optimalizácie procesov, vrátane projektov v oblasti IT a obchodu. Bola zodpovedná za redizajn procesov obsluhy klientov v jednej z najväčších bánk a poisťovni v Poľsku.

Join our team

We are a supportive and stable employer. We focus on friendly atmosphere, supporting each other and learning from each other. Check out what we offer to our employees.

Advartis Group - integrated business support

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa