Combined Shape

Zaměstnanecký portál Asistar


Asistar je vlastní řešení pro zabezpečenou výměnu souborů a jednoduché žádanky o dovolenou, které zjednodušuje a automatizuje personální a mzdové procesy pro naše klienty.

Platforma je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu z webového prohlížeče.

Uživatelé systému

V závislosti na udělených oprávněních mohou mít zaměstnanci klienta přístup k definovaným zdrojům informací za podmínek důvěrnosti.

Zaměstnanecký portál Asistar je určen pro:

Zaměstnance – možnost podávat žádosti o dovolenou, kontrolovat stavy, jako jsou absence.

Manažery přístup k údajům o podřízených zaměstnancích, generování reportů.

Asistar – klíčové funkce

Modulární struktura platformy Asistar umožňuje našim klientům využívat všechny nebo vybrané funkce řešení.

Samoobsluha pro zaměstnance

E-žádosti o dovolenou

Platforma pro výměnu dat

1. Samoobsluha pro zaměstnance

V závislosti na zvolených modulech mají zaměstnanci pracující s platformou Asistar neustálý přístup ke svým základním údajům, např.:

 • platné osobní údaje
 • podmínky zaměstnávání
 • doby dovolené
 • platnost školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovnělékařských prohlídek.
 • doklady týkající se mzdy, např. výplatní pásky.

Po přihlášení do svého profilu Asistar budou moci zaměstnanci:

 • mají přístup k vlastním elektronickým souborům.
 • vyplnit startovací balíčky prostřednictvím elektronických formulářů.
 • žádat o změny údajů prostřednictvím elektronických formulářů.
 • vyřizovat žádosti o dovolenou 
 • požádat o potvrzení např. o zaměstnání a odměně (s možností přiložit bankovní doklady ve formátu PDF).
 • zasílat dotazy přímo odborníkům CA (v dohodnutých oblastech).

2. Elektronické zpracování žádostí o dovolenou za kalendářní rok (e-žádosti o dovolenou).

Zaměstnanecký portál Asistar umožňuje zaměstnancům podávat elektronické žádosti o dovolenou, které jsou automaticky předávány nadřízeným ke schválení. Systém ověřuje nárok každého zaměstnance na roční dovolenou a poskytuje nepřetržitý přístup k informacím o nabyté a vyčerpané dovolené.

3. Platforma pro výměnu dat

Řešení nabízí rychlou a bezpečnou výměnu dat mezi oddělením správy smluv a našimi klienty bez nutnosti zasílání e-mailů nebo příloh.

Platforma pro výměnu dat Asistar nabízí:

 • rychlý přenos informací (v reálném čase)
 • přístup k datům odkudkoli na světě (webový prohlížeč, mobilní zařízení).
 • přehledný způsob organizace a distribuce dat (čitelné složky a diagramy).
 • omezení papírové dokumentace (elektronický oběh dokumentů)
 • zabezpečení dat (přístup k účtu šifrovaný protokolem SSL, každodenní zálohování, spolehlivé polské servery).
 • vyhrazené kanály technické podpory pro zaměstnance

Zaměstnanecký portál Asistar – hlavní výhody:

Zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů

Platforma Asistar zefektivňuje služby pro všechny zaměstnance pracující pro společnost klienta, poskytuje pohodlný a rychlý přístup k elektronickým zdrojům a umožňuje uživatelům samostatně zadávat požadavky nebo stahovat dokumenty. 

Snížení pracovní zátěže personálního oddělení

Samoobslužná funkce výrazně snižuje pracovní zátěž personálního oddělení klienta, které se nemusí podílet na poskytování dokumentů a údajů zaměstnancům.

Úspora času

Asistar poskytuje neustálý přístup k aktualizovaným datům v reálném čase, takže zaměstnanci nemusí čekat na informace od svých nadřízených nebo personálního oddělení.

Zabezpečení dat

Díky pokročilým bezpečnostním systémům zaručuje platforma Asistar účinnou ochranu dat. Přístup k informacím mají pouze oprávnění uživatelé v souladu s úrovní oprávnění, která jim byla udělena. Elektronická podoba dat a dokumentů také chrání před ztrátou nebo zničením.

Dodržování předpisů

Naše řešení splňuje všechny zákonné požadavky a v případě změny legislativy se přizpůsobuje novým předpisům.

Zvýšená spokojenost zaměstnanců

Přístup k modernímu nástroji, pohodlí přístupu k informacím a nezávislost, kterou poskytuje, mají pozitivní vliv na spokojenost zaměstnanců.

HR a outsourcing mezd – step by step

Jak se připravit na outsourcing mezd a HR a na co si dát pozor?

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa