Combined Shape

Poradenstvo


Od výberu a implementácie dochádzkového systému, cez kontrolu a nastavenie procesov, pracovno-právne poradenstvo, až po nastavenie a správu agendy týkajúcej sa Vašich zamestnancov.

 • výber a implementácia dochádzkového systému,
 • príprava pracovno-právnych dokumentov (zmlúv a smerníc),
 • registrácia spoločnosti/zamestnancov,
 • daňové posúdenie peňažných a nepeňažných príjmov,
 • agendy týkajúce sa Expatriotov,
 • vysielanie zamestnancov z/do SR,
 • výklad legislatívy,
 • vystavenie tzv. EÚ formulárov (A/E101, E106, E116),
 • pracovné povolenia a víza pre zamestnancov z krajín mimo EÚ,
 • BOZP,
 • cestovné náhrady,
 • overovanie bezdlžnosti u rôznych štátnych inštitúcií, a veľa iných služieb.

Dôveruje nám viac ako 500 klientov:

HR a mzdový outsourcing – krok za krokom

Ako sa pripraviť na HR a mzdový outsourcing a čomu venovať pozornosť?

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa