Combined Shape

Poradenství


Poradenství – komplexní podpora podnikání

Kromě našich základních služeb outsourcing mezd a outsourcing personální administrativy nabízíme také komplexní podporu podnikání.

Prostřednictvím našich sesterských společností ze skupiny Advartis poskytujeme širokou škálu služeb, od výpočtu cestovních náhrad po agendu expatů.

  • registrace společnosti/zaměstnanců
  • daňové posouzení peněžních a nepeněžních příjmů
  • agenda týkající se expatů
  • vyslání zaměstnanců z/do ČR
  • vystavení tzv. EU formulářů (A/E101, E106, E116)
  • cestovní náhrady
  • ověřování bezdlužnosti u různých státních institucí
  • zpracování daňových přiznání zaměstnanců
  • a mnoho dalších služeb

Naši klienti se na nás obracejí i s dalšími nejrůznějšími požadavky, které přímo nespadají pod zpracování mezd. S pomocí našich sesterských společností a partnerů se jim snažíme maximálně pomoci. Může se jednat o různé posouzení daňové uznatelnosti benefitů, speciální propočty mzdových nákladů při různých scénářích v kontextu daně z příjmů právnických osob či pomoc při posouzení výhodnosti čerpání různých státních dotací.

Věří nám více než 500 klientů

Zjistěte, jak můžeme podpořit vaše podnikání

HR a outsourcing mezd – step by step

Jak se připravit na outsourcing mezd a HR a na co si dát pozor?

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa