Combined Shape Copy

Mzdová pohotovost


Mzdy a nutnost jejich včasného zpracování

Rychlé a správné zpracování mezd je prioritou téměř všech zaměstnavatelů. Výplatní termíny jsou často uvedeny v pracovních smlouvách nebo dokonce v kolektivní smlouvě, a tak má mzdová účetní povinnost termín dodržet. V případě náhlého vytížení či výpadku zdrojů vám jsme jako účetní firma schopni poskytnout potřebnou pomoc. 

Zpracování mezd tak bude provedeno včas a správně. Mzdová účetní a vaši zaměstnanci tak zůstanou spokojení.

Mzdová pohotovost  – jak můžeme pomoci

Mzdová pohotovost nabízí podporu v situacích, kdy vám náhle přestane fungovat vaše stávající řešení nebo v případě, že potřebujete jednorázovou výpomoc s časově náročnou agendou či agendou, se kterou si nejste úplně jistí a máte obavy o správné provedení.

Činnosti mzdové pohotovosti zahrnují:

 • seznámení se s agendou a SW klienta
 • příprava plánu a procesů pro aktivaci služby
 • průběžná revize situace u klienta, aktualizace plánu pro aktivaci služby
 • dočasný zástup/dočasné převzetí agendy v případě aktivace služby
 • trvalé převzetí agendy v případě aktivace službya

Jednorázovou výpomoc můžete potřebovat v případě:

 • přípravy většího objemu pracovně-právních dokumentů
 • registrace společnosti
 • zpracování ročního zúčtování
 • mzdový audit

Věří nám více než 500 klientů

Zjistěte, jak můžeme podpořit vaše podnikání

HR a outsourcing mezd – step by step

Jak se připravit na outsourcing mezd a HR a na co si dát pozor?

Combined Shape Copy

Mzdová pohotovosť


Mzdy a nutnosť ich včasného spracovania

Rýchle a správne spracovanie miezd je prioritou takmer všetkých zamestnávateľov. Výplatné termíny sú často uvedené v pracovných zmluvách alebo dokonca v kolektívnej zmluve, a tak sa má termín mzdovej účtovnej povinnosti dodržať. V prípade náhleho vyťaženia alebo výpadku zdrojov vám sme schopní aj ako účtovná firma poskytnúť potrebnú pomoc.

Spracovanie miezd tak bude uskutočnené včas a správne. Mzdová účtovníčka a vaši zamestnanci tak zostanú spokojní.

Mzdová pohotovosť – Ako môžeme pomôcť?

Mzdová pohotovosť ponúka podporu v situáciách, keď vám náhle prestane fungovať vaše existujúce riešenia alebo v prípade, že potrebujete jednorázovú výpomoc s časovo náročnou agendou, či agendou, s ktorou si nie ste istí a máte obavy o správnosť prevedenia.

Činnosti mzdovej pohotovosti zahŕňajú:

 • zoznámenie sa s agendou klienta a SW klienta
 • príprava plánu a procesov pre aktiváciu služby
 • priebežná kontrola situácie u klienta, aktualizácia plánu pre aktiváciu služby
 • dočasné zastúpenie/dočasné prevzatie agendy v prípade aktivácie služby
 • trvalé prevzatie agendy v prípade aktivácie služby

Jednorázovú výpomoc môžete potrebovať v prípade:

 • prípravy väčšieho objemu pracovno-právnych dokumentov
 • registrácie spoločnosti
 • spracovania ročného zúčtovania
 • mzdového auditu

Dôveruje nám viac ako 500 klientov:

HR a mzdový outsourcing – krok za krokom

Ako sa pripraviť na HR a mzdový outsourcing a čomu venovať pozornosť?

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa