1.04.2020 Pracovní právo

Změny v exekucích

All

Od 1.4.2020 došlo ke zvýšení životního minima, což má za následek úpravu konstant používaných pro výpočet exekucí.

Základní nezabavitelná částka tak vzroste na 6908 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu vzroste na 1727 Kč. Se změnou životního minima automaticky dojde i k navýšení hranice, od níž se sráží bez omezení. Nově tato hranice bude 20 724 Kč. Celý příjem nad tuto hranice bude zaměstnanci sražen.

Od 1.7.2020 navíc doje ke změně způsobu výpočtu nezabavitelných částek a ty tak vzrostou na 7771,50 Kč a 2590,50 Kč.

Stát si od navýšení nezabavitelných částek slibuje, že se zaměstnanci přesunou z šedé ekonomiky do legální, protože nyní vzhledem k velkým výším exekučních srážek ze mzdy k tomu nemají motivaci. Je otázka, zda opatření bude mít kýžený efekt. Větší motivací pro dlužníky by pravděpodobně bylo, kdyby výše nezabavitelné částky byla navázána na výši čistého příjmu. Takto by většina dlužníků usilovala o zvýšení svého příjmu, čímž by se zvyšovala i výše exekučních srážek.


See also

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa