11.05.2020 Pracovní právo

Změny v exekucích – daňový bonus a odstupné

All

Dne 24.4.2020 vstoupil v platnost i účinnost zákon č. 191/2020 Sb., který mimo jiné upravuje postup při provádění exekuce u daňového bonusu a odstupného.

Daňový bonus má svou historii a provádění exekuce bylo vždy předmětem diskuzí, neboť jej právní úprava až doteď neřešila. Museli jsme se tak řídit především rozsudky soudů, které sice nejsou právně závazné, ale obecně se doporučuje dle nich postupovat. Až do 23.4.2020 tak daňový bonus nevstupoval do čisté mzdy pro účely výpočtu srážek ze mzdy, ale bylo možné jej postihnout exekučním příkazem na jinou peněžitou pohledávku. V takovém případě musel zaměstnavatel srazit daňový bonus v plné výši. Novelou zákona však byl daňový bonus z exekučních srážek vyloučen a přechodné ustanovení dokonce stanovilo, že soud musí zastavit dříve vydané výkony rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu i bez návrhu.

Přístup ke srážkám z odstupného byl změněn zejména na konci roku 2016, kdy Nejvyšší správní soud svým rozsudek stanovil, že je nutné k odstupnému přistupovat jako k několika mzdám vyplaceným dopředu. V zásadě byl tento postup nyní zanesen do právní úpravy, podle níž se srážky ze mzdy počítají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, z něhož byla odvozena výše odstupného. Už nyní lze předpokládat, že dané ustanovení bude vyvolávat nejasnosti v detailním postupu provádění srážek, neboť konkrétní postup zákon neřeší.


See also

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa