4.10.2021 Pracovní právo

Přesčasy a mzdy – 2. část

All

V předminulém článku jsme informovali o základní mzdě za přesčas a možnosti místo příplatku využít náhradní volno. Jak příplatek a náhradní volno mzdová účetní zakomponuje do mzdy, bude obsahem dnešního pokračování.

Příplatek za přesčas činí minimálně 25 % průměrného hodinového výdělku. Při výpočtu příplatku se tedy vychází z jiného základu než u výpočtu dosažené mzdy za přesčas. Průměrný hodinový výdělek se zjednodušeně řečeno počítá jako dosažená mzda za práci (vč. bonusů) podělená počtem odpracovaných hodin, a to vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud chce zaměstnavatel přiznat vyšší příplatek než 25 %, je to možné. Vždy bychom však měli mít na paměti zákaz diskriminace a nerovného zacházení.

Náhradní volno za přesčas by mělo být poskytnuto do 3 kalendářních měsíců po odpracování přesčasu, nicméně je možné se dohodnout na pozdější době. Čerpání náhradního volna je neplacené. V praxi to znamená, že pokud zaměstnanec odpracuje přesčas a vyčerpá náhradní volno za přesčas v jednom kalendářním měsíci, jeho mzda se nijak nezmění. Formálně by měl dostat zaplacenou dosaženou mzdu navíc, ale současně by jeho základní mzda měla být o stejnou částku zkrácena, neboť čerpal ve stejném rozsahu náhradní volno, které je neplacené.

Pokud by však k čerpání náhradního volna došlo v jiném měsíci, měla by základní mzda za přesčas být zaplacena v měsíci odpracování přesčasu a v měsíci, kdy je čerpáno náhradní volno, by mělo dojít ke krácení mzdy. Zaměstnanec by tak měl jeden měsíc dostat mzdu vyšší a další měsíc zase nižší.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

See also

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa