18.11.2021 Pracovní právo

Ošetřovné jako překážka v práci

All

Překážka v práci z důvodu ošetřování je zpravidla vnímána jako péče o nemocné dítě. Nicméně tato překážka, kterou upravuje § 191 zákoníku práce, obsahuje širší spektrum důvodů, na které se nyní podíváme.

V rámci této překážky mzdová účetní, resp. zaměstnavatel má povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance z těchto 2 základních důvodů:

 • Ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti
 • Péče o dítě mladší než 10 let
  • z důvodu uzavření školy kvůli havárii, epidemii nebo jiné nepředvídatelné události
  • z důvodu nařízené karantény dítěte
  • z důvodu, že fyzická osoba, která se jinak o dítě běžně stará, onemocněla, utrpěla úraz atp.

Co je už větší neznámou, je právě pojem „ošetřování jiného člena domácnosti“. Nárok na uvolnění z práce totiž vzniká i v případě, že zaměstnanec ošetřuje např. své již dospělé dítě (ať již navštěvuje střední nebo vysokou školu či nikoliv). Podmínkou však je, aby zdravotní stav ošetřovaného péči jiné osoby nezbytně vyžadoval. Pečovat tak lze i o manžela, matku, strýce a vzhledem k definici „společné domácnosti“ dokonce i osobu, která není s ošetřujícím zaměstnancem v žádném příbuzenském vztahu. Může se tak jednat o kamaráda-spolubydlícího, jsou-li splněny všechny podmínky společné domácnosti, tedy že dochází ke společné úhradě životních potřeb (nákup potravin, opravy v domě atd.).

Příklad

Dva rodiče jsou rozvedení a společně mají 2 děti – jednomu je 9 let, dalšímu je 17 let. Obě děti bydlí s matkou. Otec s nimi nežije. Otec na druhou stranu bydlí ve společné domácnosti se svou novou přítelkyní, s níž se neoženil. Přítelkyně má z předchozího manželství 14letého syna.

U všech osob, o které bude někdo pečovat, budeme předpokládat, že potřebu ošetřování potvrdil lékař.

Otec musí být uvolněn z práce z důvodu:

 • péče o 9letého syna vždy
 • péče o přítelkyni, pokud to její stav nezbytně vyžaduje
 • péče o syna přítelkyně, pokud to jeho stav nezbytně vyžaduje

Otec naopak nemůže pečovat o svou bývalou manželku ani o svého 17letého syna, neboť s ním nesdílí společnou domácnost.

Matka musí být uvolněna z práce z důvodu:

 • péče o 9letého syna vždy
 • péče o 17letého syna, pokud to jeho stav nezbytně vyžaduje

Přítelkyně musí být uvolněna z práce z důvodu:

 • péče o svého 14letého syna, pokud to jeho stav nezbytně vyžaduje
 • péče o přítele, pokud to jeho stav nezbytně vyžaduje

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

See also

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa