29.10.2020 Pracovní právo

Očkování jako benefit pro zaměstnance

All

Benefity jako 5 týdnů dovolené, stravenky, možnost home office či sick days už delší dobu patří k nástrojům, jak mohou podniky oslovit nové zaměstnance. S rostoucími nároky se však nabídka benefitů postupně rozšiřuje a v současné situaci ohledně epidemie COVID-19 některé firmy chtějí svým zaměstnancům nabídnout i zaplacení vakcíny proti chřipce případně jinému onemocnění.

Jak se takový benefit chová z hlediska daní a odvodů na straně zaměstnance? Proplacení očkovací látky zaměstnavatelem je pro zaměstnance osvobozeno v případě, že se na straně zaměstnavatele jedná o daňově neúčinný výdaj (náklad) a jedná se o nepeněžní formu benefitu. Faktura tedy musí být vystavena přímo na zaměstnavatele. Pokud by zaměstnanec vakcínu zaplatil sám a zaměstnavatel mu zaplacené peníze proplatil, z příjmu by se musela odvést daň včetně zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem k tomu, že nárok na osvobození vyplývá z § 6, odst. 9, písm. d), bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vakcína musí být poskytnuta zdravotnickým zařízením.

Bude-li v budoucnu dostupná vakcína i proti koronaviru, lze předpokládat, že její poskytnutí výše zmíněným způsobem bude na straně zaměstnance osvobozeno od daně i zdravotního a sociálního pojištění.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

See also

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa