29.03.2021 Sociální a zdravotní pojištění

Mzdová účetní a evidenční listy důchodového pojištění

All

Vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) je další povinnost, kterou musí mzdová účetní splnit v rámci roční mzdové agendy. ELDP se vystavují zpravidla po konci pracovního poměru. Pokud ovšem pracovní poměr trvá, je nutno ELDP zpracovat nejpozději do 30. dubna následujícího roku.

Na základě ELDP pak ČSSZ vyplácí zaměstnancům starobní důchod, případně i jiné typy důchodu. Jsou tedy pro každého zaměstnance velmi důležité. Kromě osobních údajů zaměstnance se do nich vyplňuje, o jaký druh pracovního poměru se jedná, kolik dnů byl zaměstnanec důchodově pojištěný (i to má zásadní vliv na přiznání důchodu) a jaký byl vyměřovací základ zaměstnance. Ten právě slouží jako výchozí konstanta pro výpočet důchodu, jehož výši pozitivně ovlivňují i vyloučené doby. Vyloučenými dobami je např. nemoc, doba ošetřování (včetně uzavřených škol z důvodu epidemie COVID-19) či dny mateřské dovolené až do dne přede dnem porodu.

Mzdová účetní ELDP zasílá na ČSSZ, která je archivuje. Nicméně zákonnou povinností je rovněž předání jednoho stejnopisu zaměstnanci a archivace druhého stejnopisu po dobu 3 let.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

See also

22.02.2024 Sociální a zdravotní pojištění
3.11.2021 Sociální a zdravotní pojištění
21.10.2021 Sociální a zdravotní pojištění

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa