1.10.2020 Sociální a zdravotní pojištění

I poslanci se mohou mýlit

All

V předchozím článku jsme informovali o probíhající elektronizaci ČSSZ. V souvislosti s tím stojí za zmínku i tristní situace, kdy se v zákoně, který zavedl povinnost zasílat většinu výkazů elektronicky, objevila i povinnost zasílat přihlášky a odhlášky zaměstnanců do jednoho pracovního dne od nástupu/výstupu.

Dle některých názorů se jednalo o snahu zabránit, aby se elektronické neschopenky zobrazovaly ještě původnímu zaměstnavateli namísto nového. Protože většina poslanců tuto změnu schválila omylem, ještě před nabytím účinnosti této změny byla lhůta vrácena zpět na 8 kalendářních dnů. Dodržení lhůty jednoho pracovního dne je v praxi téměř nereálné, obzvlášť u firem, jimž mzdové účetnictví zpracovává externí subjekt.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

See also

22.02.2024 Sociální a zdravotní pojištění
3.11.2021 Sociální a zdravotní pojištění
21.10.2021 Sociální a zdravotní pojištění

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa