15.10.2020 Mzdy

Exekuce jiné peněžité pohledávky

All

Pokud zaměstnanec dluží peníze třetí osobě, dle občanského soudního řádu je mzda zaměstnance postižitelná a zaměstnavateli je uložena povinnost relativně složitým způsobem počítat srážky ze mzdy tak, aby zaměstnanci zbyl dostatečný příjem na zajištění základní obživy a současně byly uspokojeny zájmy oprávněného (osoba, vůči které je zaměstnanec v pozici dlužníka).

Některé příjmy však nemohou být zahrnuty do mzdy a nelze je tak zahrnovat do složitých výpočtů klasických srážek ze mzdy. Nicméně pokud to nevylučuje zákon, lze některé peněžní příjmy postihnout exekučním příkazem přikázáním jiné peněžité pohledávky. Až do 23.4.2020 se těmito exekučními příkazy postihovaly např. daňové bonusy (de facto záporná daň). Jak jsme již informovali v článku z 11.5.2020, daňové bonusy dnes již nelze postihnout vůbec.

V případě jiné peněžité pohledávky je příjem zabaven celý. V praxi se však někteří exekutoři dopouštějí základních chyb, kdy v exekučním příkazu jednoznačně nespecifikují pohledávku nebo dokonce vystaví exekuční příkaz na pohledávku, k níž (zatím) neexistuje žádný právní důvod. Takový exekuční příkaz podle odborných výkladů nese vadu a zaměstnavateli tak nezbývá nic jiného, než exekutora kontaktovat a požádat jej o nápravu nebo takový exekuční příkaz ignorovat.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa