1.04.2020 Pracovní právo

COVID-19 – podpora zaměstnanosti a změny v ošetřovném

All

Už je to přibližně měsíc, co se v České republice výrazně zpomalil hospodářský život z důvodu hrozby nového koronaviru. Vládní opatření mají neblahé důsledky pro firmy, a tak se vláda snaží těmto firmám pomoci nelehkou situaci zvládnout. Jedním z prostředků je projekt Antivirus.

Účelem projektu je zaměstnavatelům kompenzovat mzdové náklady spojené s nutností zaměstnancům platit náhradu mzdy za překážky v práci. Projekt rozlišuje dva režimy:

  1. Nucené omezení provozu a karanténaPokud je zaměstnanec v karanténě, zaměstnavatel mu platí 60 % redukované výdělku.Pokud jsou zaměstnanci na překážkách v práci z důvodu uzavření provozu vyplývající z nařízení vlády, pobírá zaměstnanec 100 % průměrného výdělku.

    Příspěvek ze státního rozpočtu bude ve výši 80 % mzdových nákladů (hrubá mzda a sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem). Maximální výše příspěvku na zaměstnance bude 39 000 Kč.

  2. Související hospodářské potížeDle druhu překážky pobírá zaměstnanec 60 % redukovaného výdělku až 100 % průměrného výdělku.Příspěvek ze státního rozpočtu bude ve výši 60 % mzdových nákladů (hrubá mzda a sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem). Maximální výše příspěvku na zaměstnance bude 29 000 Kč.

    Zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce, nemůže čerpat příspěvek na zaměstnance, kterému dal výpověď nebo který se nachází ve výpovědní době. Zaměstnavatel rovněž musí mzdu vyplatit a platit řádně odvody. Příjem žádostí byl zahájen 6.4.2020

Změny v ošetřovném

Z důvodu mimořádné situace se dočasně mění i pravidla pro OČR. Nově bude nárok na ošetřovné trvat po celou dobu uzavření školského zařízení. Zvyšuje se i věková hranice dítěte, na které lze ošetřovné čerpat, a to do 13 let. Naposledy tak lze čerpat ošetřovné a den předcházející dni, kdy dítě dosáhne 13 let.

Pro čerpání ošetřovného z důvodu uzavření školského zařízení byly vytvořeny i nové formuláře a je tak třeba věnovat pozornost jejich správnému vyplnění. Pokud to umožňují podmínky, není na škodu, když se zaměstnanec nejprve domluví se zaměstnavatelem na vyplnění tiskopisů, aby se co nejvíce eliminovaly chyby.

Podmínky pro klasické ošetřovné (tedy z důvodu nemoci dítěte), zůstávají beze změny. Mění se pouze pravidla pro ošetřovné z důvodu uzavření školy.

Podrobnější informace lze nalézt zde. Ministerstvo práce a sociálních věci rovněž připravilo kalkulačku pro výpočet ošetřovného z důvodu uzavření školy zde.


See also

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa