Our team


Executive team

Elżbieta Miękus

COO - Contract Administration Poland, Czech Republic, Slovakia

Elżbieta, as Chief Operating Officer is responsible for managing Contract Administration’s operational activity in Poland as well as Czech Republic and Slovakia.

She has been employed in Contract Administration since January 2015. She has wide experience in managing enterprises providing services for individual and business clients in various areas of financial market, insurance market and Business Process Outsourcing (BPO). Elżbieta successfully managed comprehensive programs and projects related to i.a. the development and implementation of organizational and system changes as well as optimization of processes, including projects in the area of IT and business. She was responsible for redesigning processes of client service in one of the biggest banks and an insurance company in Poland.

Join our team

We are a supportive and stable employer. We focus on friendly atmosphere, supporting each other and learning from each other. Check out what we offer to our employees.

Advartis Group - integrated business support

Elżbieta Miękus

Provozní ředitelka CA v Polsku, České republice a na Slovensku

Jako provozní ředitelka je Elżbieta zodpovědná za řízení provozních činností společnosti Contract Administration v Polsku, České republice a na Slovensku.

V oddělení Contract Administration pracuje od ledna 2015. Má rozsáhlé zkušenosti s řízením podniků poskytujících služby individuálním i firemním klientům v různých oblastech finančního trhu, pojišťovnictví a outsourcingu podnikových procesů (BPO). Elżbieta úspěšně řídila komplexní programy a projekty týkající se mimo jiné vývoje a implementace organizačních a systémových změn a optimalizace procesů, včetně IT a obchodních projektů. Byla zodpovědná za redesign procesů zákaznického servisu v jedné z největších bank a pojišťoven v Polsku.

Join our team

We are a supportive and stable employer. We focus on friendly atmosphere, supporting each other and learning from each other. Check out what we offer to our employees.

Advartis Group - integrated business support

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa