1.03.2022 Sociálne zabezpečenie

Zrušenie tzv. pandemickej PN

All

Od 1.decembra 2021 už poistenec nebude mať nárok na epidemický príspevok tzv. pandemickú PN, ale jeho nároky budú rovnaké ako pri „štandardnej PN“.

Pre bežného človeka sa mení len suma, ktorú dostane za prvé 3 dni karantény. Bude nižšia, pretože namiesto pôvodných 55% denného vymeriavacieho základu to bude už len 25%.

Vysvetlíme si to na príklade, ak zamestnanec mal mesačne hrubú mzdu 1200 eur tak doposiaľ dostal pri pandemickej PN resp. pri karanténe (ktorá trvala 10 dní), v prepočte približne 216 eur. Od 1. decembra 2021 dostane už len približne 181 eur, teda o 35 eur menej ako predtým.

Túto zásadnú zmenu pocítia najmä zamestnávatelia. Zatiaľ čo doteraz neboli nijako zaťažovaní (čo sa týka karanténnych PN), pretože pôvodne tieto PN-ky vyplácala Sociálna poisťovňa, tak po novom bude povinnosťou zamestnávateľa financovať zamestnancom prvých 10 dní (čo je prakticky celá doba karanténnej PN). Je to z toho dôvodu, že zamestnávatelia sú povinní po novom vyplácať náhradu príjmu svojim zamestnancom, tak ako je to aj pri „bežnej“ práceneschopnosti.


See also

No results

No entries found

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa