Nasz zespół


Executive team

Beata Ordowska

Non-Executive Board Vice-Chair General Partner - Advartis Group; Partner - TGC Corporate Lawyer

Jeden z partnerów zakładających w 1990 roku kancelarię TGC Corporate Lawyers. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia wielu złożonych sporów gospodarczych oraz cywilnych, a także arbitrażu. Beata reprezentuje klientów w postępowaniach spornych oraz arbitrażowych, doradza w zakresie prawa korporacyjnego, w tym m.in. przygotowanie i prowadzenie opcji przymusowego wykupu akcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie prawa ochrony konkurencji oraz współpracą i doradztwem w zakresie M&A.

Doświadczenie

  • Koordynator wielu projektów prywatyzacyjnych oraz przy zakupie udziałów przez inwestorów strategicznych
  • Przygotowanie i przeprowadzenie opcji przymusowego wykupu akcji
  • Przygotowanie i przeprowadzenie podwyższeń kapitałów w spółkach akcyjnych z rożną ceną akcji (emisyjną o nominalną) / „widełkowe podwyższenie kapitału”
  • Szerokie doświadczenie zdobyte podczas wielu złożonych sporów gospodarczych oraz cywilnych, a także w arbitrażu

Afiliacje zawodowe

  • Członek Law Society w Wielkiej Brytanii

Wykształcenie

  • Uniwersytet Warszawski: Wydział Prawa i Administracji; magister filologii angielskiej

Dołącz do naszego zespołu

Jesteśmy stabilnym pracodawcą, stawiającym na dobrą atmosferę pracy. Tworzymy różnorodny zespół o uzupełniających się kompetencjach. Sprawdź, dlaczego warto do nas dołączyć!

Grupa Advartis – zintegrowana oferta
dla biznesu

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Mapa