Sektory


Usługi profesjonalne dopasowane do potrzeb klientów

Obsługujemy klientów działających w wielu różnych branżach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i know-how, które umożliwia nam tworzenie rozwiązań dopasowanych do specyfiki działania firmy i jej planów rozwoju. Pomagamy optymalizować procesy, korzystając z naszej wiedzy i nowoczesnych technologii. 

Pracujemy dla klientów z Polski, Czech i Słowacji, a także działających na wielu rynkach. 

Obsługiwane przez nas sektory:

Klienci Grupy Advartis

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Mapa