Poszerzamy horyzonty - dzielimy się wiedzą!

#HRczwartek: Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE

Lokalizacja:

Polska, online

Data rozpoczęcia:

13:00, czwartek 6.12

Data zakończenia:

14:00, czwartek 6.12

Zapisz się na webinar

Udział w webinar jest całkowicie bezpłatny!
Warunkiem udziału jest wyrażenie zgody marketingowej przy rejestracji na webinar


Liczba obcokrajowców pracujących w Polsce wciąż rośnie. Zdecydowaną większość osób zatrudnianych przez polskich pracodawców stanowią obywatele państw spoza Unii Europejskiej. Jakie formalności należy spełnić aby przyjąć takie osoby do pracy?

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców wymaga spełnienia szeregu formalności, ale w określonych przypadkach może być realizowana także w formie uproszczonej. Zapraszamy do pobrania nagrania z bezpłatnego webinaru, podczas którego ekspertki TGC Corporate Lawyers opowiedziały o rodzajach zezwoleń na pracę i na pobyt dla obcokrajowców spoza UE oraz poruszyły kwestię obowiązków pracodawców już po rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca.

Agenda webinaru

  • Uzyskanie zezwolenia na pracę – rodzaje zezwoleń,
  • Szybka ścieżka – uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
  • Uzyskanie karty pobytu – najczęściej występujące rodzaje zezwoleń na pobyt, w tym uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę dla pracownika,
  • Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego obcokrajowca.

Prelegenci

Katarzyna Zarzycka

Konsultant ds. Cudzoziemców, TGC Corporate Lawyers

Magdalena Wilkoszewska

Dyrektor Działu Prawa Pracy, TGC Corporate Lawyers


Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Mapa