18.03.2022 Pracovné právo

Covid 19 nové podmienky

All

Vláda SR schválila nové protipandemické opatrenia.

Tieto nové opatrenia dávajú zamestnávateľom povinnosť kontrolovať zdravotný (covid) stav svojich zamestnancov. Ak sa zamestnanec odmietne preukázať, zamestnávateľ ho nebude môcť vpustiť na pracovisko.

Zamestnávateľ bude po novom povinný umožniť covid testovanie na svoje vlastné náklady pre zamestnancov, ktorí nie sú zaočkovaní a ani toto ochorenie neprekovali. Ak to však zamestnanci odmietnu, strácajú nárok na akúkoľvek náhradu mzdy pokiaľ sa zamestnanec nedohodne so zamestnávateľom inak.

Čo sa mení:

  • Zamestnávatelia budú povinní kontrolovať Covid pasy zamestnancov, ktorými zamestnanci potvrdia očkovanie alebo prekonanie ochorenia,
  • Covid pasy budú povinné pre vstup do zamestnania, nezaočkovaní sa budú musieť dať testovať,
  • zamestnanci, ktorí nesplnia tieto podmienky, nebudú mať nárok na náhradu mzdy,
  • okrem kontrol OTP musia zamestnávatelia testovať zamestnancov aspoň raz týždenne, no štát preplatí alebo zabezpečí potrebné testy,
  • záznam o otestovaní zamestnanca musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a výsledok testovania, podpis zamestnanca a podpis oprávnenej osoby,
  • v blokovom konaní bude možné uložiť pokutu až do 700 eur.

See also

No results

No entries found

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa